W lutym 2013 roku zostało zarejestrowane przez Prezydenta m. st. Warszawy Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność” Huta „Warszawa”.
Celem powołania Stowarzyszenia jest sformalizowanie dotychczasowej działalności byłych hutników w ramach ruchu społecznego,
jakim była „Solidarność”.

 

Spójrzmy wstecz po blisko czterech dekadach powstanie „Solidarności” jako pierwszego Niezależnego i Samorządnego Związku Zawodowego w komunistycznym PRL-u było odpowiedzią społeczeństwa na wezwanie papieża Polaka do odnowy oblicza „Ziemi, tej Ziemi” w Duchu Świętym wypowiedziane w czerwcu 1979 roku w Warszawie.

 

I my, pracownicy Huty „Warszawa” wezwani do strajku Solidarnościowego z protestującymi stoczniowcami całego wybrzeża od Szczecina przez Gdynię i Gdańsk, aż do Elbląga, przystąpiliśmy 28 sierpnia 1980 roku do strajku w hucie, którym kierował Seweryn Jaworski. A na zakończenie tego pamiętnego strajku przybył do nas z modlitwą błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko.

 

Takie są fakty historyczne i o nich pragniemy dyskutować i je dokumentować, dając świadectwo prawdy o najnowszej historii Polski, tak bardzo walczącej o wolność - „Wolność wywalczoną, a nie zadaną” (JP II).

    Przewodniczący Stowarzyszenia -  Karol Szadurski

KONTAKT:

Spotkania Stowarzyszenia odbywają się we wtorki i soboty w starej wartowni huty o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału w spotkaniach i pracach Stowarzyszenia.

mail: stow.solidarnosc.huta@gmail.com       tel.: 500 346 071