2013. BIAŁA PODLASKA

W dniu 21 kwietnia 2013 roku na zaproszenie Solidarności z Białej Podlaskiej pojechaliśmy na spotkanie by pokazać osobę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i jego przyjaźni z Solidarnością Huty Warszawa. W miejscowym kościele wyświetliliśmy prezentację z lat 1980 do 1984 pokazujących naszą wspólną historię. Pokaz prowadził Karol Szadurski  i Jacek Lipiński przyjaciele księdza Jerzego.

2013. Renowacja naszej tablicy w kościele św. Stanisława Kostki

W dniu 19 października 2013 roku  poddaliśmy renowacji naszą tablicę, którą poświęcił w 1983 roku ks. Teofil Bogucki. Nie mogliśmy wówczas napisać na tablicy, że to podziemna Solidarność Huty Warszawa ufundowała tablicę wg wzoru z muru Stoczni Gdańskiej którą poświęcił w 1981 roku ks. Jerzy Popiełuszko. Teraz na tablicy został wykuty dodatkowy napis "HUTA WARSZAWA"

2013. Pogrzeb 
Marianny Popiełuszko 
- mamy bł. ks. Jerzego

W dniu 23 października 2013 roku w Suchowoli odbył się pogrzeb matki Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli działacze Solidarności z całej Polski w tym przewodniczący Solidarności MKZ Huty AM Warszawa, przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, setki sztandarów. Na pogrzeb przybyli również przedstawiciele Sejmu i Senatu RP oraz byli przewodniczący NSZZ Solidarność: Lech Wałęsa, Marian Krzaklewski, Janusz Śniadek i obecny przewodniczący z Prezydium KK Piotr Duda. Nabożeństwo pogrzebowe odprawił ks. Arcybiskup prof. Edward Ozorowski.

2013. Spotkanie internowanych i więzionych w areszcie na Białołęce

W dniu 13 grudnia 2013 roku w areszcie na warszawskiej Białołęce byli więźniowie polityczni z lat stanu wojennego spotkali się w dawnym miejscu internowania. Spotkanie prowadził przewodniczący Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik. Uczestnikiem spotkania był również kapelan internowanych ksiądz Infułat Jan Sikorski. Program uroczystości składał się ze złożenia wiązanki w hołdzie poległym i represjonowanym przez władze PRL przed tablicą na murze więzienia. Następnie odbyło się spotkanie wspominkowe w świetlicy więzienia oraz zwiedzanie Izby Pamięci.

W dniu 14 kwietnia 2014 roku  przedstawiciele Stowarzyszenia: Karol Szadurski, Jacek Lipiński, Andrzej Binduga i Adam Szymański odwiedzili w Grodzisku Mazowieckim ostatniego z żyjących księży odprawiających wspólnie z ks. Jerzym Popiełuszko pierwszą mszę świętą dla strajkujących w sierpniu 1980 hutników.  Stowarzyszenie ufundowało i wydrukowało  księdzu Lucjanowi Ciąpale  album z pokazujący zdjęcia z pamiętnej mszy.

2014. MAKÓW - spotkanie 
z księdzem Lucjanem Ciąpałą
2014. GÓRSK - otwarcie 
Muzeum multimedialnego 
ks. Jerzego Popiełuszki

W dniu 17 października 2014 roku we wsi Górsk
k. Włocławka, gdzie funkcjonariusze SB porwali księdza Jerzego Popiełuszkę odbyła się uroczystość z udziałem Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego i rodziny księdza Jerzego. Postawiono tam przewrócony krzyż, a 2,5 km dalej w środku miejscowości otworzono Muzeum Multimedialne ks. Jerzego Popiełuszki. Przekazaliśmy do muzeum nieodpłatnie wiele materiałów: zdjęcia, filmy, plansze.

2014. Nasze spotkania

6 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie w kawiarni Niespodzianka w Stowarzyszeniu Działaczy Wolnego Słowa, gdzie spotkali się byli działacze opozycji Regionu Mazowsze. Tematem było m.in.  omówienie kolejnego tomu Encyklopedii Solidarności dot. Regionu Mazowsze.

 

W dniu 26 sierpnia 2014 r. spotkaliśmy się z proboszczem sanktuarium ks. Jerzego Popiełuszki ks. dr. Marcinem Brzezińskim by przedstawić nasze Stowarzyszenie i uzgodnić prezentacje okolicznościowych banerów o ks. Jerzym.

 

18 października 2014 roku  odwiedziły nas  dzieci z Lasek z opiekunami. Jako świadkowie historii i przyjaciele ks. Jerzego opowiedzieliśmy dzieciom i opiekunom  o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko.

 

19 listopada 2014 r. spotkaliśmy się w Senacie RP na zaproszenie Zofii Romaszewskiej i marszałka Bogdana Borusewicza by uczcić pamięć o zmarłym  senatorze Zbigniewie Romaszewskim.

2015. Wycieczka - zwiedzanie 
huty ArcelorMittal Warszawa

W 2015 roku  dzięki uprzejmości władz huty uczestniczyliśmy w dwóch wycieczkach na terenie szybko zmieniającej się huty. Jest zupełnie inna i bardzo nowoczesna w stosunku do tej huty jaką znaliśmy. Obecnie ten bardzo nowoczesny zakład  zatrudnia ok. 5% pracowników w stosunku do lat 80-tych z czasów PRL-u. Na wstępie zwiedziliśmy p/atomowy schron - stanowisko dowodzenia Obrony Cywilnej z lat 60-tych. Począwszy od roku 2004 zabudowania starej Huty Warszawa są systematycznie wyburzane. Obecnie huta ArcelorMittal Warszawa praktycznie zajmuje tylko część prawej strony osi ulicy Kasprowicza. Dawniej wydziały przetwarzające wytopioną stal - walcownie znajdowały się po lewej stronie Kasprowicza. Obecnie jedyna duża hala jaka pozostała to dawny wydział walcowni średniodrobnej W48 ze starej huty na którym kiedyś w 1980 roku zaczął się strajk w Hucie Warszawa. Do zwiedzania zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami osoby. Wśród zwiedzających widać księdza Infułata Jana Sikorskiego - kapelana internowanych. Oprowadzał nas dyrektor ds. produkcji Jan Nowicki.

 ● W dniu 15 stycznia pożegnaliśmy Alfreda Kilińskiego naszego wieloletniego chorążego sztandaru Solidarności Huty Warszawa.  Alfred nie bał się  pielgrzymować  z kopią sztandaru w okresie nielegalnej Solidarności, wówczas gdy odwaga była w cenie. Cześć jego pamięci!

 ● 13 marca 2015 r.  pożegnaliśmy kolegę Jerzego Szóstkę przyjaciela księdza Jerzego. Jurek był bardzo ambitnym dokumentalistą i fotografem. Swoje zdjęcia udostępnił naszemu Stowarzyszeniu po to by przekazywać i szerzyć idee naszego kapelana Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Cześć jego pamięci!
● 15 maja 2016 r. w małym gronie spotkaliśmy się z Sewerynem Jaworskim.

● Kolejne spotkanie odbyło się 27 czerwca 2015 r. z kanclerzem Kurii ks. infułatem Grzegorzem Kalwarczykiem.
● 4 grudnia 2015 r. spotkaliśmy się z naszą dawną znajomą, a obecnie Panią minister cyfryzacji Anną Streżyńską.

2015. Nasze spotkania 
i pożegnania

W dniu 3 października 2016 r. w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się uroczystość 35-lecia „TYSOLU”  uświetniona wspaniałym występem młodzieży z XVII LO z Wrocławia w spektaklu pt. „Co zrobimy z naszą wolnością” opartym na piosenkach Jana Pietrzaka . Spotkanie uświetnili swoja obecnością Pan Prezydent RP Andrzej Duda i Pani Premier Rządu RP Beata Szydło. Na tej uroczystości laureat wielki patriota 80-latek Jan Pietrzak otrzymał nagrodę od „Tysolu”.

„Sto lat, sto lat... Panie Janku”. Na uroczystości obecni byli poprzedni przewodniczący NSZZ Solidarność z wyjątkiem Lecha Wałęsy, który odmówił uczestnictwa. Wzajemne gratulacje złożyli sobie Panowie Duda - Andrzej i Piotr. Stowarzyszenie reprezentowali Karol Szadurski i Adam Szymański

2016. 35 Lat tygodnika „Solidarność”
2016. STASIKÓWKA

W dniu 14 października 2016 roku  gościliśmy we wsi Stasikówka w Gminie Bukowina Tatrzańska zaproszeni na uroczystości nadania imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki szkole podstawowej.  Delegacja Solidarności z Huty ArcelorMittal Warszawa ze sztandarem i naszego Stowarzyszenia uczestniczyła w tej uroczystości podczas której przekazano sztandar, który ufundował Józef Pawlikowski Bulcyk z wizerunkiem ks. Jerzego. Stowarzyszenie ufundowało książki o księdzu Jerzym, a związkowcy z huty pamiątkowe kufle.  Adam Szymański w imieniu Stowarzyszenia przekazał swoją wystawę składającą się z 10 plansz o błogosławionym księdzu Popiełuszce, która została umieszczona w sali pamięci szkoły.