KONTAKT:

Spotkania Stowarzyszenia odbywają się we wtorki i soboty w starej wartowni huty o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału w spotkaniach i pracach Stowarzyszenia.

mail: stow.solidarnosc.huta@gmail.com       tel.: 500 346 071