Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy pod nr. 126

Zarząd Stowarzyszenia:

Karol Szadurski

Andrzej Binduga

Jacek Lipiński

Adam Szymański

Jerzy Wattson

Marian Wszędyrówny

Stałymi członkami Stowarzyszenia są uczestnicy naszych spotkań: Waldemar Pernach, Zygmunt Król, Aleksander Stablewski, Marek Świderski, Włodzimierz Stachewicz, Ryszard Liszewski, Daniel Lipiński, czasami odwiedzają nas inni członkowie dawnej Solidarności: Leszek Saczuk, Jarosław Mordak, Janek Gutowski, Seweryn Jaworski,  Aleksander Piwoński i inni. Odwiedza nas również wielu gości z kraju i zagranicy: dziennikarze, filmowcy, posłowie, dawni opozycjoniści, działacze, wydawcy...

Jako Stowarzyszenie staramy się ściśle współpracować z Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność Huty ArcelorMittal Warszawa Lesławem Korzeniewiczem i jego zastępcą Wojciechem Sadowskim, który jest częstym gościem u nas.

Karol Szadurski

 (przewodniczący)

Andrzej

Binduga

Jacek

Lipiński

Adam

Szymański

Jerzy

Wattson

Marian

Wszędyrówny

KONTAKT:

Spotkania Stowarzyszenia odbywają się we wtorki i soboty w starej wartowni huty o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału w spotkaniach i pracach Stowarzyszenia.

mail: stow.solidarnosc.huta@gmail.com       tel.: 500 346 071