„Nasz kapelan” -  Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko z hutnikami