Skromne grono osób którzy uczestniczą w naszych spotkaniach nie pozwala zaprezentować
w sposób szeroki wiedzy z lat Solidarności. Młodych ludzi te lata interesują w sposób ograniczony. Dlatego chcemy zaprezentować naszą działalność w technologii współczesnej bardziej przystającej do sposobu zdobywania wiedzy. Dotychczas wydaliśmy przy współudziale huty kilka broszur
w nakładzie kilkuset sztuk każda. Własnym działaniem przez dobrowolne składki wydrukowaliśmy banery, które wisiały na przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i informowały pielgrzymów
o związkach huty z księdzem Jerzym.

 

Osobną formą naszej działalności jest pamięć o naszych już zmarłych kolegach i bohaterach narodowych, którym zapalamy znicze i wkładamy specjalnie zaprojektowane chorągiewki Stowarzyszenia „Pamiętamy”. Cykliczne spotkania, jakie odbywamy z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy zawsze gromadzą wielu dawno nie widzianych znajomych z okresu działalności w Solidarności.

 

Naszym obecnie najważniejszym zadaniem jest wydanie albumu fotograficznego prezentującego „Historię naszej Solidarności”. Prace nad tym wielkim albumem trwają już 8 lat i zbliżają się do końca. Album ten zawiera ok. 1800 zdjęć wybranych z wielokrotnie większego zasobu. Pamięć
o „Solidarności” nadal w nas trwa, a czy ją nazwiemy „ruchem społecznym”, czy opozycją wobec komunistycznej monopartii, czy związkiem zawodowym ma mniejsze znaczenie. Proces przekształceń własnościowych zniszczył prawie cały polski przemysł, w którym swoje zaplecze miała „Solidarność”. Z wielu dużych warszawskich zakładów została jedynie huta, jako świadek historii. Na fali prywatyzacji kupili ją Włosi (Lucchini), a następnie koncern ArcelorMittal. To dzięki determinacji pracowników Huta Warszawa przetrwała jako jeden z wielu warszawskich zakładów pracy świadek historii. Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność” Huta „Warszawa” czyni starania aby to nie był świadek niemy. Świadczy o tym album, który niebawem będzie wydany. Chcemy w nim pokazać dni chwały huty i dni chwały Solidarności. Chcemy pokazać naszą walkę, ale i ofiarne wsparcie nas przez błogosławionego księdza Jerzego. Chcemy pokazać jego trwanie przy hutnikach i nasze trwanie przy Nim. Trwanie zarówno wtedy, gdy był wśród nas, jak i teraz gdy odszedł po męczeńskiej śmierci. Byliśmy z Nim i jesteśmy z Nim.

 

KONTAKT:

Spotkania Stowarzyszenia odbywają się we wtorki i soboty w starej wartowni huty o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału w spotkaniach i pracach Stowarzyszenia.

mail: stow.solidarnosc.huta@gmail.com       tel.: 500 346 071