maj 2017 - Wystawa na bramie huty ArcelorMittal Warszawa
„NASZ KAPELAN BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO”

11 maja 2017 r.

Na uroczystości 60 lecia produkcji huty przy sfinansowaniu przez Hutę ArcelorMittal Warszawa odnowiliśmy i zaktualizowaliśmy wystawę, która wisiała od roku 2009 na bramie huty.
Wystawę stanowi
9 plansz pokazujących działalność ks. Jerzego
i naszą współpracę z błogosławionym.

BROSZURY OKOLICZNOŚCIOWE

kwiecień 2011 - 30. ROCZNICA POŚWIĘCENIA SZTANDARU NSZZ SOLIDARNOŚĆ HUTY WARSZAWA

wrzesień 2009 - HISTORIA KRZYŻA BŁ. KS. JERZEGO  POPIEŁUSZKI W HUCIE WARSZAWA

październik 2009 - 25. ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO
KSIĘDZA JERZEGO  POPIEŁUSZKI

BANERY OKOLICZNOŚCIOWE

BANERY JAKIE ZAWIESILIŚMY W KOŚCIELE ŚW. STANISŁAWA KOSTKI PRZY GROBIE
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

BANERY i plakat zapraszające do zgłoszenia na zapotrzebowanie na Album fotograficzny o "Historii naszej Solidarności"

Od 2008 roku trwa praca nad albumem fotograficznym pokazującym "Historię naszej Solidarności". Prace dobiegają do końca. Na początku w roku 2016 powstała pierwsza robocza wersja wydrukowana cyfrowo (kilkanaście egzemplarzy) albumu nie zawierająca opisu zdarzeń, ani też podpisu pod zdjęciami. Pierwsza wersja miała 560 stron i powstała dzięki jej sfinansowaniu przez wspaniałego filantropa Pana Tadeusza Szewczyka. Obecna finalna druga wersja albumu jest uzupełniona dodatkowymi materiałami i poddana korekcie. Będzie również wydrukowana cyfrowo w niewielkiej ilości ze względu na brak funduszy i potencjalnych nabywców tego monumentalnego dzieła.

Album ten zawiera głównie zdjęcia Adama Szymańskiego, ale również wielu innych autorów: m.in. Jerzy Szóstko, Tomek Wesołowski, Włodzimierz Krzemiński, Erazm Ciołek (1 fot), Adam Bujak (1 fot.), Chris Niedenthal (1 fot.), Jarosław Mordak, Jerzy Knut, Jerzy Wieteszka i członków Stowarzyszenia: Jerzego Wattsona, Jacka Lipińskiego, Andrzeja Bindugi i innych. Album zawiera również kilkanaście zdjęć i dokumentów z Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki z Agencji Forum, Karty oraz kilku innych nieznanych autorów. Czynimy starania by dotrzeć do autorów zdjęć, tak by wersja do druku offsetowego - jeśli do niej dojdzie była w pełni autoryzowana.